By Augusta Park

ECUADOR-COLLAGE

Passat el temps, els familiars d’antics residents, continuen visitant-nos, aquesta vegada la Isabel Fandòs a través d’una xerrada audiovisual ens ha explicat un fantàstic viatge a  Equador. Moltes gràcies!!!

AugustaPark
About AugustaPark
Xerrada de l’Equador