By Augusta Park

medalla centrenria Augusta

«El 18 de febrer hem celebrat el centenari del
Sr. Francesc Castañer Figueras.
Un representant de la Generalitat de Catalunya va entregar la medalla centeària.»

Escrit de Francesc Castanyer: 100 anys.

­

AugustaPark
About AugustaPark
Medalla centenària